CAREERS

Join us

We are looking for new colleagues for a long-term cooperation.

[ JavaScript developer ]

Developer

Senior

Would you like to participate in the development of an advanced online 3D configurator that heralds a completely new shopping perspective? Welcome to join an interesting and dynamic project of our strategic client.

We are looking for a JavaScript specialist for a long-term cooperation.

Who we are looking for:
JavaScript developer (Knowledge of Babylon.js is a big advantage) who will join us on an interesting shooting optics project for one of our strategic clients and will co-create ideas and research technologies for optimal solutions with the team.

Job description:
Development of a desktop 3D configurator for shooting optics and cooperation with the team on other smaller projects (3D and AR environments, interactive 'camera-first' experiences...).

What we do:
We are specialists in interactive visual and software solutions (3D configurators, interactive 2D and 3D maps, 'camera-first' applications). We have been offering augmented reality (AR) as part of strategic solutions since 2017, which is becoming our main area of development.

What we expect:
- good understanding of JavaScript (ES6+),
- user experience development (basic knowledge of HTML5, CSS3),
- good understanding of asynchronous calls,
- writing clean, well-commented, reusable code and libraries for multiple use,
- optimizing the application for maximum speed and scalability,
- self-motivation to learn and the ability to quickly learn the most modern technologies,
- cooperation with other team members,
- proactive with ideas and confident enough to speak up when you have your own opinion.

You have an advantage if:
- you have experience with Babylon.js/ThreeJS or other webGL technologies,
- you know 3D rendering in the browser
- a good understanding of speed and behavior,
- you have experience with TypeScript,
- you have experience with JavaScript tools such as Angular, React and Vue,
- you have a professional understanding of cross-browser compatibility issues and ways to resolve these issues,
- you have experience with NODE.js,
- you have experience using GIT.

What we offer:
- an unique opportunity to co-create innovative projects and the brand of a young company,
- full-time employment,
- 8-hour working day, because free time is our brand value,
- opportunities for professional growth and networking, cooperation with experts from abroad,
- the possibility of training and time for learning even during the working days,
- experience with domestic and international clients,
- teamwork and participation in team building activities,
- a dynamic, young, creative and stimulating environment,
- offices in a quiet location with free parking,

Do you accept the challenge? Let us know when you have time for a coffee.
Email: info@dever.si
Mobile: Valentin, 040 558 343

[ JavaScript razvijalec ]

Developer

Senior

Si izkušen specialist za JavaScript, ampak želiš nekaj več, novega, zanimivega? Si naveličan delegiranih nalog, rokov in se bolj vidiš v okolju, kjer nisi le izvajalec, ampak imaš priložnost soustvarjati inovativne projekte za mednarodne naročnike?
Iščemo JS specialista, ki se nam bo pridružil na res zanimivem projektu za strelsko optiko za enega naših največjih naročnikov in bo skupaj z ekipo soustvarjal ideje in raziskoval tehnologije za optimalne rešitve.

Ker gre za obsežen in dolgoročen projekt, iščemo sodelavca za večletno sodelovanje.

Kaj pričakujemo:
- dobro razumevanje JavaScripta (ES6+),
- razvoj uporabniške izkušnje (osnovno poznavanje HTML5, CSS3),
- dobro razumevanje asinhronih klicev,
- pisanje čiste, dobro komentirane, reusable kode in knjižnice za večkratno uporabo,
- optimiziranje aplikacije za največjo hitrost in razširljivost,
- samomotiviranost za spoznavanje in sposobnost za hitro učenje najmodernejših tehnologij,
- sodelovanje z drugimi člani ekipe,
- proaktiven z idejami in dovolj samozavesten, da spregovoriš, kadar imaš svoje mnenje.

Prednost imaš, če:
- imaš izkušnje z Babylon.js/ThreeJS oz. drugimi webGL tehnologijami,
- poznaš renderiranje 3D-ja v brskalniku - dobro razumevanje hitrosti in obnašanja,
- imaš izkušnje z TypeScript,
- imaš izkušnje z orodji JavaScript, kot so Angular, React in Vue,
- imaš strokovno razumevanje težav z združljivostjo med brskalniki in načinov za reševanje teh težav,
- imaš izkušnje z NODE.js,
- imaš izkušnje z uporabo GIT-a.

Kaj ponujamo:
- edinstveno priložnost za soustvarjanje inovativnih projektov in blagovne znamke mladega podjetja,
- zaposlitev za polni delovni čas,
- 8-urni delovnik, saj cenimo tvoj prosti čas,
- možnosti profesionalne rasti in povezovanja, sodelovanja z različnimi strokovnjaki iz tujine,
- možnost usposabljanja in čas za učenje tudi med delovnikom,
- izkušnje z domačimi in mednarodnimi strankami,
- timsko delo in sodelovanje v team building aktivnostih,
- dinamično, mlado, ustvarjalno in spodbudno okolje,
- pisarne na mirni lokaciji z brezplačnim parkiriščem,
- plačilo od 2500 € bruto mesečno dalje oz. po dogovoru, odvisno od tvojega prispevka podjetju.

Sprejmeš izziv? Prijavi se in sporoči, kdaj imaš čas za kavo.
Email: info@dever.si
GSM: 040 558 343

[ iOS razvijalec ]

Developer

Senior

Clickup dashboard naših razvijalcev je presegel optimalno število taskov, zato za razvoj naših ključnih in prihajajočih projektov iščemo ios razvijalca za dolgoročno sodelovanje.

V ekipi si želimo sodelavca:
- iOS razvijalca, ki ga poleg programiranja zanima in navdušuje AR tehnologija ter ostala napredna orodja.
- Za kreativno načrtovanje in razvijanje napredne iOS aplikacije (implementacija novih funkcionalnosti in stalno izboljševanje učinkovitosti).
- Za posodobitve zaradi iOS sprememb.
- Stalno zagotavljanje učinkovitosti in kakovosti aplikacije.
- Za identifikacija in odpravljanje napak (bugov).
- Raziskovanje, testiranje in implementacijo naprednih najnovejših tehnologij kot je Augmented Reality, fotorealistično renderiranje, animacije ipd.
- Komunikacija in sodelovanje z vodjem projekta.
- Za vzdrževanje kakovosti kode, organizacije in avtomatizacije.
- Spremljanje tehnologij in high-end orodij Apple ipd.

Delati z nami je tvoja priložnost:
- zaposlitev za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom (lahko se odgovorimo tudi za druge oblike zaposlitve),
- delo v kreativnem, mednarodnem okolju s tujimi partnerji in naročniki,
- fleksibilen delovni čas z možnostjo dela od doma,
- možnost dodantega izobraževanja,
- nudimo opremo za razvoj iOS aplikacij (Macbook, iPhone ter iPad),
- sodelovanje z mlado, a izkušeno kreativno ekipo,
- pisarna v mirnem okolju in parkiriščem v bližini.

Kakšnega sodelavca sprejmemo v ekipo?
- Kandidata z vsaj 2 leti izkušenj z razvojem mobilnih aplikacij v iOS okolju,
- pogoj je odlično poznavanje iOS okolja in mobilnega razvoja,
- vidne izkušnje v tehnični vlogi, ki vključuje razvoj mobilnih aplikacij,
- poznavanje programskih jezikov Objective-C in Swift ter razvojnega okolja Xcode, dodatno poznavanje Swift UI,
- znanje Swift sintakse (zaželjeno tudi poznavanje SwiftUI),
-seznanjenost z dobrimi praksami programskega inženiringa (npr. pregledi kod, preskušanje enot, nenehna integracija itd.).
- odlične spretnosti programiranja z dodatnim osnovnim poznavanjem ostalih povezanih tehničnih okolij in orodij (back-end..),
- dobra komunikacija in hitra odzivnost,
- samostojnost pri opravljanju nalog,
- odgovornost in doslednost pri doseganju dogovorjenih rokov,
- dobre sposobnosti za odpravljanje napak in reševanje težav,
- želja po učenju in nadgradnji znanja.

Plačilo: - odvisno od tvojega znanja in izkušenj
- preden se spoznamo lahko ponudimo 2.400 EUR bruto / mesec

Časovnica:
- dolgoročno sodelovanje (redna ali druge oblike zaposlitve)
- začetek sodelovanja ASAP.

Komaj čakamo, da se spoznamo.
Email: info@dever.si
GSM: 040 558 343

Dever job post